امروز : 02 مهر 1402
بیمارستان ثامن الحجج(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

رسالت – بیانیه ماموریت ((  Mission


خدمت رسانی به نحو شایسته در زمینه بیماری های عمومی به تمامی گیرندگان خدمت و نیز مشارکت در امر آموزش و پژوهش و کسب رضایت ذینفعان در راستای سیاست های دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در قالب تیم های مجرّب از طریق استفاده از سرمایه ارزشمند منابع انسانی، علوم و فناوری های روز و شیوه های درمان با کیفیت و با رعایت اخلاق حرفه ای، موازین شرع مقدّس و رقابت سالم با دیگر مراکز درمانی همطراز رسالت ماست.

 

 

چشم انداز – دورنما ((   Vision 

 

بیمارستان ثامن الحجج (ع ) آران وبیدگل  در نظر دارد  تا سال 1404 از نظر کیفیت خدمات جزء بیمارستانهای درجه یک عالی باشد. 

 

ارزش ها (Values)

 

ما در بیمارستان ثامن الحجج (ع) متعهد به ارزش های زیر هستیم و جز اولویت های شغلی ما محسوب می شود .

  1. ایمنی
  2. بیماری محوری : توجه ویژه به بیماران به عنوان اولین ذینفعان مراکز درمانی و حفظ حریم خصوصی آنها
  3. ارزش های اسلامی
  4. اخلاق حرفه ای
  5. احترام : احترام به تمام افرادی که به آنها خدمت می کنیم و افرادی که با آنها کار می کنیم .
  6. استفاده از تکنولوژی های نوین : پذیرفتن تغییر و تلاش جهت بهبود و تنوع ارائه خدمت با استفاده از تکنولوژی های به روز

7.بهبود کیفیت خدمات بر اساس استقرار استانداردهای موجود : ارائه خدمات بر مبنای بالاترین استاندارده