امروز : 30 تیر 1403
بیمارستان ثامن الحجج(ع)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

ساعت

روز

تخصص

پزشک

ردیف

12-10

یکشنبه

متخصص مغز واعصاب

مجید کبرایی

1

  10-12

یک شنبه سه شنبه

جراح ومتخصص زنان وزایمان

زهرا عباسی مقدم

2

10-12

دوشنبه

جراح ومتخصص زنان وزایمان

سرورربانی

3

8-10

سه شنبه

18-20

دوشنبه عصر

متخصص اطفال

هانیه هاشمی

4

10-12

پنجشنبه صبح

8-10

چهارشنبه ویزیت

متخصص طب فیزیکی     

فهیمه نطقی     

5

8-11

پنج شنبه نوارعصب عضله

10-12

دوشنبه

 متخصص زنان وزایمان

 فریبا مینایی

6

16-22

پنج شنبه

فوق تخصص نوزادان

امیر عباس شریف

7

18-21

شنبه- یک شنبه-سه شنبه-چهارشنبه

متخصص اطفال

سمانه محق

8

9-12

شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

متخصص اطفال

مریم ناصری

9

 

8-10

سه شنبه

متخصص گوش،حلق و بینی

سمیه رافضی

10

8-12

شنبه تا چهارشنبه

متخصص بیهوشی

منوچهرسلیمیان  

11

17-19

سه شنبه

متخصص تغذیه

علیرضا میلاجردی 

12

17-19

شنبه

متخصص داخلی

محبوبه اصغری

13

9-12

شنبه-یکشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

متخصص داخلی

محسن نیک زاد

14

8-10

شنبه تا چهارشنبه

متخصص بیهوشی

سعید احسنی

15

8-9

دوشنبه

متخصص پوست

فریفته اصفهانیان

16

8-10

سه شنبه

متخصص طب فیزیکی     

مرضیه شکوری     

17

10-12

8-10

شنبه-یکشنبه        

متخصص زنان وزایمان    

زینب تلک آبادی   

18

0Paziresh24      سایت   Nobat.kaums.ac.ir