امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

3:23:25 PM 1402 / 01 / 04
 
   
 

کلینیک های بیمارستان ثامن الحجج

   
 
Skip Navigation Links.
Collapse خانهخانه
Collapse معرفی بیمارستان ثامن الحججمعرفی بیمارستان ثامن الحجج
تاریخچه بیمارستان ثامن الحجج
ریاست بیمارستان ثامن الحجج
چارت سازمانی بیمارستان ثامن الحجج
ثبت خطای پزشکی
Collapse بخشهای بیمارستان ثامن الحججبخشهای بیمارستان ثامن الحجج
بخش جراحی زنان بیمارستان ثامن الحجج
بخش اورژانس زنان بیمارستان ثامن الحجج
اتاق عمل بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل
بخش نوزادان سالم بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل
بخش حوادث غیر مترقبه بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل
بخش زایمان بی درد بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل
بخش NICU بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل
بخش زایمان در آب بیمارستان ثامن الحجج آران و بیدگل
بخش لاپاراسکوپی ، هیستروسکوپی و کولپوسکوپی اتاق عمل
بخش زنان و زایمان بیمارستان ثامن الحجج
Collapse آمار و مدارک پزشکیآمار و مدارک پزشکی
شرح وظایف مسئول بخش مدارک پزشکی
شرح وظایف کارشناس پذیرش و ترخیص بیمارستان
شرح وظایف کارشناس آمار بالینی بیمارستان
شرح وظایف کارشناس کدگذاری مدارک پزشکی
شرح وظایف کارشناس بایگانی پزشکی و امور رایانه مدارک پزشکی
شرح وظایف منشی بخش
شرح وظایف مدارک پزشکی
درمانگاه بیمارستان ثامن الحجج
Collapse پاراکلینیک بیمارستان ثامن الحججپاراکلینیک بیمارستان ثامن الحجج
آزمایشگاه و آسیب شناسی بیمارستان ثامن الحجج
پرتونگاری بیمارستان ثامن الحجج
Collapse پژوهشپژوهش
مقالات
طرحهای تحقیقاتی
تماس با بیمارستان ثامن الحجج
پذیرش و ترخیص بیماران بستری اورژانس و غیر اورژانس
Collapse کتابخانه بیمارستان ثامن الحججکتابخانه بیمارستان ثامن الحجج
آمار کتابهای مطالعه شده
تعرفه های درمانی بیمارستان ثامن الحجج
بیمه های طرف قرارداد بیمارستان ثامن الحجج
Collapse عملکرد و شاخصهای بیمارستان ثامن الحججعملکرد و شاخصهای بیمارستان ثامن الحجج
عملکرد سال 86 بیمارستان
عملکرد سال 87 بیمارستان
عملکرد سال88 بیمارستان
عملکرد سال 1389 بیمارستان
عملکرد سال 1390
شاخصها تا پایان سال 94
شاخص های سال 96
عملکرد سال 98
گالری عکس بیمارستان ثامن الحجج
اخبار بیمارستان ثامن الحجج
خدمات آموزشی بیمارستان ثامن الحجج
Collapse مطالب آموزشی بیمارستان ثامن الحججمطالب آموزشی بیمارستان ثامن الحجج
مراقبتهای ضروری پس از زایمان
قانونهای طلائی تغذیه در دوران بارداری
جنین از مادر چه توقعی دارد ؟
دیابت بارداری
واحدهای اداری پشتیبانی بیمارستان ثامن الحجج
Collapse کلاسهای آموزشی کلاسهای آموزشی
کلاسهای آموزشی
کادر پزشکی
سیاست های کلان
Collapse بهبود کیفیت و اعتبار بخشیبهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرایندها
دستورالعمل ها
معرفی