امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

3:25:10 PM 1402 / 01 / 04
 

 

پذیرش و ترخیص

  فرایند پذیرش و ترخیص بیماران بستری اورژانس و غیر اورژانس

مدارکی که باید درهنگام ترخیص تحویل داده شود :

 تامین اجتماعی

کپی دفترچه تایید شده

تامین درمان

"""""

بیمه ایرانیان

"""""

بیمه روستایی

کپی دفترچه + یک برگ سه تایی مهرشده توسط درمانگاه از دفترچه

نیروهای مسلح

کپی دفترچه + فرم ارجاع (از سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح) + یک برگ سه تایی از دفترچه

بانک

کپی دفترچه + فرم ارجاع (از بانک) + یک برگ سه تایی از دفترچه

کمیته امداد

کپی کارت کمیته + فرم ارجاع (از کمیته امداد)

 
 
نکته : در صورتیکه دفترچه بیمه بیمار تایید نشده باشد ، جهت تایید توسط مامور بیمه با آقای حسنی یا آقای حاجی جمالی تماس بگیرید.
تامین درمان:آقای حسنی  09132760991
تامین اجتماعی:آقای حاجی جمالی 09133610765