امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

4:01:08 PM 1402 / 01 / 04
 

 

آزمایشگاه تخصصی طبی مرکزی بیمارستان شهید رجایی

پزشک مسئول : دکتر طاهره میرزایی
مسئول بخش : احمد لواف
موقعیت مکانی: ضلع جنوبی بیمارستان
تعداد پرسنل : 9


نام بخش ها:

الف : بخش پذیرش: این بخش همراه با دو سیستم نوبت دهی مجزا به همراه بخش خونگیری خانم ها و آقایان در سالن انتظار واقع شده است . سالن انتظار مجهز به سیستم نوبت دهی بوده و جهت رفاه حال بیماران از ساعت 7:10 صبح به مراجعان نوبت می دهد .

ب : بخش میکروب شناسی و پارازیتولوژی : در این بخش آزمایشات میکروبی در زمینه های مختلف شامل: U/A،U/C، B.C، S/E و S/C، لیشمن و . . . . انجام می شود .

ج : بخش شستشو و استریل : شامل محل شستشو و استریل لوازم شیشه ای آزمایشگاه می باشد .
دستگاه های موجود در این بخش عبارتند از: 1. فور 2. انکوباتور 3. اتوکلاو 4 .چراغ UV

د: بخش بیوشیمی : این بخش واقع در سالن همکف می باشد و انواع تست های بیوشیمی شامل FBS،BUN ، Cre ، U. Acid ، TG ،Ch، HDL ، LDL ، SGOT ، SGPT، ALKPh، Fe ، TIBC، Ca، Ph، Na، k ، BillT/D، Amylas، لیپاز ، CPK، LDH، Mg، Alb ،Total pro،و , . . . توسط دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی از قبیل B.T1500، فتومتر مدل stat fex و دستگاه اندازه گیری بیلروبین نوزادان در شریط اورژانس انجام می شود .

بخش هماتولوژی : در این بخش تست های مربوط به هماتولوژی شامل : ESR diff CBC Blood group ، Retic، P.B.S، ، ، PT ،PTT، BT، CT، Fib، ، توسط دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی از قبیل Symex KX 21N ، دستگاه سدیمان ریدر و کواگولامتر انجام می شود .

ه : بخش بانک خون : خون و فراورده های خونی از قبیل P.C و FFP و Plat و کرایو در شرایط خاص خود توسط دستگاه هایی از قبیل یخچال و فریزر های بانک خون در رده های استاندارد نگهداری شده و در موقع نیاز بیماران تحویل اتاق عمل بیمارستان و یا بخش مربوطه می شود .

بخش سرولوژی : در این بخش آزمایشات سرولوژی شامل RPR، widal ،2ME coms wirght ، wirght، ANA، RF ، CRP ، ASO ،IDC، D.C انجام می شود .

بخش هورمون شناسی : در این بخش آزمایشات هورمونی از قبیل T3 ، T4 ،TSH ، T3Up، FT4 ، FT3 ، Anti Tpo، prolac ، ferr ، PSA، F.PSA ، HbsAg ، HIV ، HcvAb ، FSH ، LH ، Beta hcG ، H.PIgG/IgA ، CEA ، CA15-3 ، CA19-9 ، HbsAb توسط دستگاه های مجهز از قبیل الایزا مدل Stat fex انجام می شود .

بخش سیتولوژی : در این بخش آزمایشات پاپ اسمیر انجام می شود .