امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

4:46:32 PM 1402 / 01 / 04
 


سیاستهای کلان بیمارستان شهید رجایی
 

1. جلب رضایتمندی ,احترام و حفظ حقوق کلیه کارکنان

2. حمایت از نظرات و پیشنهادات کارمندان در تحقق اهداف سازمان

3. حمایت از حضور کارمندان در دوره های آموزش مداوم و شغلی

4. رعایت منشور حقوق بیمار

5. فراهم نمودن امکانات رفاهی جهت بیماران و همراهان

6. آموزش بیماران

7. خوشایند سازی روند زایمان طبیعی از طریق کاهش درد

8. ترویج زایمان طبیعی و پیشگیری از سزارین های بدون علت

9. آموزش مادران باردار به صورت رایگان

10. کنترل عفونت و ارتقای بهداشت دست و کاهش عوارض بیمارستانی ناشی از عفونت

11. اصول ایمنی دارودهی گزارش خطاهای دارویی و عوارض دارو

12. آمادگی در برابر حوادث و بلایای طبیعی

13. پیاده سازی استاندارهای اعتباربخشی

14. گزارش موارد تهدید کننده ایمنی و پیشگیری از وقوع آن