امام حسن مجتبی علیه السلام: همانا محبّت و دوستی با ما سبب ریزش گناهان ـ از نامه اعمال ـ می شود، همان طوری که وزش باد، برگ درختان را می ریزد.«بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7»

6:48:31 PM 1401 / 02 / 27
 

 

کادر پزشکی بیمارستان

 دکتر فریبا مینایی: متخصص زنان-ریاست بیمارستان

دکتر زهرا عباسی مقدم: متخصص زنان

دکتر زینب تلک آبادی: متخصص زنان

دکتر سرور ربانی: متخصص زنان

دکتر منوچهر سلیمیان: متخصص بیهوشی

دکتر زهرا بهنام فر: متخصص اطفال

 دکتر مریم سادات رضوی: متخصص اطفال

 دکتر جمشید کدخدایی: متخصص اطفال

دکتر احمد شکاری: داروساز

دکتر طاهره میرزایی: پاتولوژیست

 دکتر سیدامیر ابراهیم زاده: رادیولوژیست

  دکتر فاطمه بهمن یار: رادیولوژیست

  دکتر مریم لشگر بلوک: رادیولوژیست ـ مسئول فیزیک بهداشت